Platobný styk vo výhľade do roku 2025

 • Cena kurzu
  276€
 • Najbližší termín
  22. 09. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Platobný styk vo výhľade do roku 2025

Ciele

Oboznámiť účastníkov s prostredím a vykonávaním platobného styku, SEPA a jeho produktmi, nariadením EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s  praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacimi opatreniami NBS, ako aj nariadenie EK a EP s revidovaným nariadením PSD2 a očakávanými swiftovými zmenami do roku 2025.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej a korporátnej siete, produktoví manažéri, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti v platobnom styku a jeho produktoch s prihliadnutím na zmeny očakávané do roku 2025. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je SEPA a jej využívanie v SR a EÚ
 • Legislatíva k SEPA
  • základný prehľad a obsah platnej legislatívy
 • Druhy EUR clearingových systémov v rámci EU
 • Oboznámenie sa s vykonávaním SEPA a NON SEPA platobného styku
  • SEPA úhrady - platby a R-transakcie
  • NON SEPA – Swiftové úhrady (Serial/Cover metóda pre platobný styk)
 • Instantné platby v SP a EU / RT1 vs TIPS/
 • Target 2 Konsolidácia v Platobnom styku
 • SWIFT Universal confirmation pre MT 103 GPI Funkcionalita
 • SWIFT Zmeny do roku 2025
 • PSD2 API Bankovníctvo Služby PISP a AISP

Lektori

Ing. Roman Hains - skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 09. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

230 € bez DPH
276 € s DPH

Variabilný symbol

2075


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.