SEPA a NON SEPA platby

  • Cena kurzu
    291.6€
  • Najbližší termín
    01. 06. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

SEPA a NON SEPA platby

Základný spôsob vykonávania platobného styku

Ciele

Oboznámiť účastníkov s druhmi vykonávania SEPA (EURO platieb) a NON SEPA (cezhraničných platieb) v XML a SWIFT štandardoch, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov,  a s prihliadnutím na reguláciu PSD II a Zákona o platobných službách a s ním súvisiacich opatrení NBS. Oboznámiť účastníkom školenia o nové druhy produktov ako INSTANT PAYMENTS (platby s okamžitým zúčtovaním) a využitie nových možných produktov v praxi.

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí potrebujú získať informácie ohľadne SEPA a NON SEPA platobného styku, aj s ukážkami z praxe. Seminár je vhodný pre nových zamestnancov útvarov v spojení s vykonávaním platobného styku či poradenstva a odborných pracovníkov z iných útvarov, so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

  • Ozrejmenie pojmu SEPA (história až po súčasnosť)
  • Vysporiadanie platieb v EUR v rámci EU a EHP (EURO 1, TARGET 2, SIPS2, EBA zúčtovacie centrá.
  • Popis produktov v rámci SEPA platieb
  • NON SEPA platby (spôsob spracovania platieb, NOSTRO/VOSTRO/LORO účty)
  • Použitie COVER a SERIAL metódy pre spracovanie NON SEPA platieb
  • Platby s okamžitým zúčtovaním
  • PSD 2 regulácia a jeho použitie v praxi
  • Príklady z praxe pre jednotlivé oblasti
  • Zhrnutie

Lektori

Ing. Roman Hains - skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

01. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                        9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

243 € bez DPH
291.6 € s DPH

Variabilný symbol

2372


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.