Bod zvratu v (bankovej) praxi

Bod zvratu v (bankovej) praxi

Ciele

Metóda Bodu zvratu (resp. Break Even Point) patrí medzi základné formy posudzovania efektivity investícií vo firmách. V rámci tohto micro workshopu sa naučíte využívať tento užitočný spôsob ekonomickej analýzy v prostredí slovenských firiem.

Okrem rýchlej aplikácie metódy si prejdete aj komplikovanejšie príklady – rozhodovanie štýlom „Rent or Buy“, „Make or Buy“, naučíte sa vypočítať Bod indiferencie a Maržu bezpečia. Získané vedomosti je možné využiť pre potrebu úverovej analýzy firmy, ako aj na interné riadenie ekonomických rozhodnutí firmy.

Účastníci

Webinár je určený zamestnancom bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri, úveroví analytici, úveroví schvaľovatelia, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť a ďalej pre zamestnancov firiem z pozícií: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov je 12.

Obsah

►     Hlavný princíp metódy Bodu zvratu a ilustrácia na príkladoch z praxe.

►     Komplexnejšie príklady a zohľadňovanie externých faktorov pri rozhodovaní o investíciách.

►     Výpočet a nastavenie Marže bezpečia. Jednoduchý princíp a stanovenie Bodu indiferencie.

►     Rozhodovania typu „Rent or Buy“ a „Make or Buy“, „Sleep or Abandon“ atď.

Lektori

Štefan M. špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Termín

0,5 dňa

Miesto

Online