Realitný trh a ohodnocovanie nehnuteľností

Realitný trh a ohodnocovanie nehnuteľností

Ciele

Objasniť účastníkom pohľad komerčných bánk na nehnuteľnosti, ich ohodnocovanie pre účely záložného práva pri financovaní prostredníctvom úverov v komerčných  bankách. Na konkrétnom  príklade ukázať jednoduchú porovnávaciu metódu odhadu hodnoty nehnuteľnosti.

Pomôcť pri rozširovaní informácií o realitnom trhu, čím Vaša komunikácia s klientom nadobudne iný rozmer a získa na váhe. Pri argumentácii sa dokážete oprieť o relevantné fakty a budete pôsobiť profesionálnejšie.

Po seminári dokážete charakterizovať  situáciu, ktorá je v súčasnosti na realitnom trhu, čo sa v tejto oblasti odohráva, načrtnúť očakávaný  vývoj, a tak rozlíšiť reálnu cenu nehnuteľností od cien nehnuteľností ponúkaných v konkurenčných inzerátoch.

Vedomosti si rozšírite o pohľad bánk na záložné právo, pomocou ktorého budete vedieť efektívnejšie poradiť klientom, ktorí kupujú nehnuteľnosť na úver.

Účastníci

Všetci pracovníci realitných kancelárií, a realitných agentúr, manažéri v oblasti ohodnocovania nehnuteľností vo finančných inštitúciách a firmách, ktorí  si pre každodennú prácu potrebujú rozšíriť poznatky o realitnom trhu.

Obsah

1. Vybrané aspekty realitného trhu na Slovensku

 • Charakteristika realitného trhu a potreba jeho sledovania
 • Aktuálne otázky riešenia potreby bývania
 • Možnosti hodnotenia úrovne cien bývania
 • Aktuálny stav a vývoj cien nehnuteľností na bývanie
 • Diskusia

 

2. Ohodnocovanie nehnuteľností

 • Základné pojmy v oblasti nehnuteľnosti a ich hodnôt
 • Rozdelenie nehnuteľností pre účely bánk a dôvody takéhoto delenia
 • Dôvody záložného práva a potreba ohodnocovania nehnuteľností v banke
 • Požiadavky NBS na nehnuteľnosti a ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel zriadenia záložného práva k aktívnym obchodom
 • Hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou pre účel zriadenia záložného práva k aktívnym obchodom
 • Vhodné a nevhodné nehnuteľnosti pre účel zriadenia záložného
 • Využívanie rôznych databáz cien a hodnôt nehnuteľností v bankách
 • Odhad hodnoty nehnuteľnosti porovnávacou metódou

 

3. Prípadová štúdia na odhad  hodnoty nehnuteľnosti porovnávacou metódou

Uvedená metóda môže napomôcť všetkým, ktorí si potrebujú stanoviť porovnateľnú cenu nehnuteľnosti a majú v danej lokalite niekoľko porovnateľných nehnuteľností. Na jednoduchom príklade uvedieme postup výberu porovnateľných nehnuteľností voči ohodnocovanej nehnuteľnosti a tabuľkový spôsob výpočtu. Uvedený postup je jeden z najobjektívnejších spôsobov odhadu hodnoty nehnuteľností v znaleckej praxi, efektne vylučuje osobnú zaujatosť toho, kto hodnotu stanovuje a pri dobrých podkladoch dáva najreálnejší pohľad na hodnotu nehnuteľnosti.

 • Diskusia

Lektori

odborníci v oblasti ohodnocovania nehnuteľností

Termín

1 deň