Spotrebiteľský úver

Ciele

Vysvetliť prístup Národnej banky Slovenska k spotrebiteľským úverom.

Účastníci

Seminár je vhodný pre právnikov poskytovateľov spotrebiteľských úverov a osoby zodpovedné za tvorbu a distribúciu spotrebiteľských úverov.

Obsah

  • definícia spotrebiteľského úveru, vysvetlenie pojmov, aplikácia zákona na jednotlivé typy spotrebiteľských úverov
  • predzmluvné informácie vrátane preukazovania ich poskytnutia
  • skúmanie bonity, odborná starostlivosť
  • písomná zmluva (náležitosti zmluvy, inkorporácia zmluvných dokumentov)
  • následky neuvedenia náležitostí zmluvy
  • odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
  • splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a predčasné zosplatnenie úveru
  • RPMN

Lektori

zamestnanci Odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS

Termín

1 deň