Úverová analýza 3D - pokročilí (Modul II)

Úverová analýza 3D - pokročilí (Modul II)

Úverový workshop zameraný na metódu rýchlej analýzy firiem, na zlepšenie praktickej orientácie účastníkov v oblasti úverových analýz, posudzovania firiem a vyhodnocovania rizík súvisiacich s ich financovaním. Modul je určený predovšetkým absolventom Modulu I, je však tiež vhodný pre všetkých zamestnancov s pokročilými vedomosťami v danej oblasti. Nie je potrebné absolvovať modul I. 

Ciele

Workshop je obsahovo zameraný na analýzu náročných úverových prípadov, problémové firmy a úvery. Poskytuje štruktúrovaný pohľad na objasnenie fungovania firiem v skutočnosti (manipulácia vo výkazoch, daňové optimalizácie, ekonomické prepojenosti) a možnosti ich financovania. Zároveň objasňuje doplnkové oblasti, ktoré s úverovaním a rizikovosťou firiem súvisia: správne štruktúrovanie úverov, problematika DPH, biznis model firiem, časté chyby bánk pri úverovaní.

Účastníci

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov, metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť a zameranie prípadových štúdií. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah

Analýzy kontrastných firiem -stanovenie priorít pri financovaní firiem.

Optimálne štruktúrovanie financovania podniku-každá firma má svoje špecifické potreby.

Teória a prax finančných ukazovateľov-možnosti ich skreslenia.

Firemný biznis model-súvisiace riziká a príležitosti financovania.

Podstata DPH a riziko skryté v DPH-problematika DPH vo vzťahu k rizikovosti firiem. Možnosti riešenia v praxi.

Fungovanie účtovníctva-odhaľte skreslenia vo výkazoch a možnosti legálne optimalizovať daňový základ, odhaľte podstatu veci.

Ekonomicky prepojené skupiny v praxi-rýchla a jednoduchá konsolidácia ÚZ.

Problémové úvery-identifikácia príčin, reštrukturalizácia a alternatívne riešenia.

Časté chyby bánk pri úverovaní-niekoľko typických chýb a ich riešenie pomocou zásad, na ktoré sa môžete v praxi spoľahnúť.

Bod zvratu-efektívny nástroj na posúdenie životaschopnosti investície.

Dynamická analýza pracovného kapitálu-primeranosť a flexibilita v oblasti financovania.

Úverový výbor

Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.

Záverečná sumarizácia

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie,s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných vedomostí.

Lektori

Špecialisti orientovaní na prácu s firemnou klientelou (retail, small business, corporate), poradenstvo v danej oblasti a vzdelávanie v oblasti finančných a úverových analýz 

Termín

2 dni (od 9.00 do 17.00 hod.) 

Miesto

Online