Úvery na bývanie po novom 2017

Úvery na bývanie po novom 2017

Ciele

Poskytnúť ucelenú informáciu o nových opatreniach v oblasti obozretného poskytovania úverov na bývanie (Opatrenie NBS č. 10/2016 zo dňa 13.12.2016).

Účastníci

Seminár je vhodný pre osoby zodpovedné za tvorbu,  metodiku, marketing a predaj produktov vo finančných spoločnostiach, pre právnikov a risk manažérov finančných spoločností.

Obsah seminára

 • Vymedzenie pojmov v zákone o úveroch  na bývanie a ich porovnanie so znením  smernice 2014/17 EÚ, pôsobnosť zákona o úveroch na bývanie
 • Hlavné ciele  a dôvody vzniku opatrenia  NBS č. 10/2016
 • ŸOblasť finančnej stability - riziká spojené so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam a s dynamikou ich zadlženosti
 • ŸLimity na lehotu splatnosti úveru na bývanie
 • ŸLimity na ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie
 • ŸPravidlá pre refinancovanie úverov na bývanie
 • ŸVykonávanie stresového testovania portfólia na nárast úrokových sadzieb a zvýšenie nezamestnanosti
 • ŸPodmienky interného oceňovania nehnuteľností určenej na zabezpečenie úveru na bývanie
 • ŸRegistre údajov o úveroch na bývanie
 • ŸOblasť ochrany finančného spotrebiteľa – poskytovanie úverov s odbornou starostlivosťou
 • ŸPosúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
 • ŸPožiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa, overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa
 • ŸZmeny v zmluvách o úveroch na bývanie

Lektori