Úvery na bývanie po novom 2017

 • Cena kurzu
  127.8€
 • Najbližší termín
  18. 05. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Úvery na bývanie po novom 2017

Ciele

Poskytnúť ucelenú informáciu o nových opatreniach v oblasti obozretného poskytovania úverov na bývanie (Opatrenie NBS č. 10/2016 zo dňa 13.12.2016).

Účastníci

Seminár je vhodný pre osoby zodpovedné za tvorbu,  metodiku, marketing a predaj produktov vo finančných spoločnostiach, pre právnikov a risk manažérov finančných spoločností.

Obsah seminára

 • Vymedzenie pojmov v zákone o úveroch  na bývanie a ich porovnanie so znením  smernice 2014/17 EÚ, pôsobnosť zákona o úveroch na bývanie
 • Hlavné ciele  a dôvody vzniku opatrenia  NBS č. 10/2016
 • ŸOblasť finančnej stability - riziká spojené so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam a s dynamikou ich zadlženosti
 • ŸLimity na lehotu splatnosti úveru na bývanie
 • ŸLimity na ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie
 • ŸPravidlá pre refinancovanie úverov na bývanie
 • ŸVykonávanie stresového testovania portfólia na nárast úrokových sadzieb a zvýšenie nezamestnanosti
 • ŸPodmienky interného oceňovania nehnuteľností určenej na zabezpečenie úveru na bývanie
 • ŸRegistre údajov o úveroch na bývanie
 • ŸOblasť ochrany finančného spotrebiteľa – poskytovanie úverov s odbornou starostlivosťou
 • ŸPosúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
 • ŸPožiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa, overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa
 • ŸZmeny v zmluvách o úveroch na bývanie

Lektori

Mgr. Mariana Buznová, Odbor regulácie bankovníctva a platobných služieb Národnej banky Slovenska,

Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD., Odbor dohľadu na makroúrovni Národnej banky Slovenska

Mgr. Marek Magyar, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

18. 05. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

106.5 € bez DPH
127.8 € s DPH

Variabilný symbol

1444

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.