Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva pre personalistov

Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva pre personalistov

Ciele

Informovať účastníkov o aktuálnej novelizácii pracovnoprávnych predpisov, ktorá prebieha v SR v korešpondencii s trendmi v Európskej únii, o aktuálnych zmenách v oblasti personálnej práce vo vzťahu k pracovnému právu v bankovníctve a v sektore finančných služieb. 

Účastníci

Riadiaci a výkonní zamestnanci bánk, poisťovní, ďalších finančných a nefinančných inštitúcií pracujúci v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

Obsah seminára

  • prehľad všeobecných a osobitných personálnych činností so zameraním na pracovnoprávne vzťahy v bankovníctve a v sektore finančných služieb
  • rozbor právnych predpisov so zameraním na predpoklady a požiadavky na zamestnancov a vedúcich zamestnancov v bankovej sfére a v sektore finančných služieb
  • európske sociálne právo – vybrané témy
  • medzinárodné pracovné právo - vybrané témy
  • judikatúra
  • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

odborník na sociálnu legislatívu s praxou v medzinárodných inštitúciách. 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751