• Cena kurzu
  190.8€
 • Najbližší termín
  13. 12. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Dopad GDPR na prax

Ciele

Oboznámiť účastníkov s hlavnými zmenami, ktoré GDPR (general data protection regulation) prináša:

 •      Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov;
 •      Aplikovať sa bude od 25.5.2018;
 •      Nahrádza smernicu 95/46/ES, t.j. zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov;
 •      Popri GDPR bude existovať nový zákon o ochrane osobných údajov (v MPK).

Účastníci

Seminár je vhodný pre pracovníkov bánk, finančných ako i nefinančných inštitúcií, zodpovedné osoby a všetkých, ktorých prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi a pracujú s nimi.

Obsah seminára

09:00 – 10:30    Úvod a všeobecný prehľad zmien

10:30 – 10:45    Coffee break

10:45 – 12:00    Najpodstatnejšie zmeny (práva dotknutých osôb, bezpečnosť osobných  údajov, zodpovedná osoba)

12:00 – 13:00    Obed

13:00 – 14:30    Dopad GDPR na organizačnú štruktúru, rozhodovacie procesy, dátovú architektúru

14:30 – 14:45    Coffee break

14:45 – 16:00    Odporúčania pre implementáciu GDPR a diskusia

   

Lektori

Jakub Berthoty, LL.M.– advokát

2017/18:  GDPR – nakladeteľstvo C.H.Beck – vedúci autorského kolektívu

od 2017:  Dagital Legal, s.r.o. – zakladateľ

2012 – 2017:   Kinstellar, s.r.o. – Junior Associate, Associate

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

13. 12. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

159 € bez DPH
190.8 € s DPH

Variabilný symbol

1570

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.