Efektívna správa a mimosúdne inkaso pohľadávok vo finančných inštitúciách

 • Cena kurzu
  119.76€
 • Najbližší termín
  31. 03. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Efektívna správa a mimosúdne inkaso pohľadávok vo finančných inštitúciách

Ciele

Ako efektívne spravovať a inkasovať nesplácané pohľadávky vo finančných inštitúciách s cieľom zachovania si existujúcich klientov. Poskytnutie praktických informácií a príkladov/postupov, pri inkase pohľadávok B to B a B to C, ako si „nelikvidovať“ klientov a udržať si spokojných spotrebiteľov.

Účastníci

Vedúci zamestnanci bánk, finančných inštitúcií a firiem, ktorí sú zodpovední za riadenie úverových rizík a inkaso pohľadávok.

Obsah seminára

 • segmentácia nesplácaných pohľadávok prvotná a následná
 • stratégie správy nesplácaných pohľadávok
 • zdroje dobrých zamestnancov na správu nesplácaných pohľadávok a ich motivácia
 • využitie kapacít
 • každý sa môže ocitnúť na druhej strane a motivácia je dôležitá
 • praktické príklady riešenia nesplácaných pohľadávok v B to C a B to B segmentoch

Lektori

Ing. Peter Lukáč, odborník na danú problematiku s viac ako 25 ročnou praxou v bankovom a finančnom sektore v oblastiach financovania spotrebiteľov, exportno-importného financovania a kolektovania pohľadávok.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Aktuálne termíny

31. 03. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

99.8 € bez DPH
119.76 € s DPH

Variabilný symbol

1410

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.