Konkurzný zákon, osobný bankrot - zmeny 2017

 • Cena kurzu
  143.76€
 • Najbližší termín
  19. 06. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Konkurzný zákon, osobný bankrot - zmeny 2017

Ciele

Predstaviť účastníkom novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, účinnú od 1. marca 2017, ktorá prináša výrazné zmeny v konkurznom práve, vrátane oddlženia fyzickej osoby.

Účastníci

Seminár je vhodný pre právnikov, metodikov, pracovníkov zodpovedných za vymáhanie pohľadávok,  pre risk manažérov finančných spoločností a všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa touto tematikou.

Obsah seminára

 • ŸHlavné ciele zákona 377/2016
 • ŸNová koncepcia osobného bankrotu
 • ŸOddlženie
 • ŸKonkurz
 • ŸSplátkový kalendár
 • Nepostihnuteľná hodnota obydlia
 • ŸZrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer
 • Konanie začaté podľa doterajšieho zákona
 • ŸNávrh na vyhlásenie konkurzu na predpísanom tlačive a povinné zastúpenie
 • ŸCentrum právnej pomoci

Lektori

JUDr. Martin Maliar – generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

19. 06. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

119.8 € bez DPH
143.76 € s DPH

Variabilný symbol

1469

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.