Novela Exekučného poriadku

Novela Exekučného poriadku

Ciele

Vysvetliť aktuálne znenie prijatej novely a ukázať riešenia problémov, na ktoré legislatíva nemyslela.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú exekúciami,  a majú záujem o podrobný výklad najdôležitejších zmien v Exekučnom poriadku.

Obsah seminára

 • Exekučný poriadok – novela a jej dopad na prax, porovnanie s doteraz platnou normou
 • Statusový charakter prijatej novely
  • postavenie exekútora v systéme
  • kto môže byť exekútorom
  • formy vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy, dôchodku aj z iných príjmov
  • disciplinárne postihy exekútorov
  • riešenie problémov samospráv
 • Riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

súdny exekútor, odborník v danej oblasti

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751