OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ROKU 2017 pre inštitúcie finančného sektora

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ROKU 2017 pre inštitúcie finančného sektora

Ciele

Cieľom seminára je priblížiť všetky povinnosti, ktoré inštitúciám finančného sektora vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Ďalej predstaví novinky v oblasti ochrany osobných údajov a prezradí aj to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR a samozrejme aj to, na čo je potrebné si dávať pozor pri kontrole.

Účastníci

Seminár je určený pracovníkom bánk a ostatných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, majú na starosti ich správu a ochranu. Je určený všetkým, ktorí chcú získať podrobné informácie o tom, čo robiť, aby spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a vyhli sa sankciám, ktoré je Úrad na ochranu osobných údajov povinný uložiť vždy, keď zistí porušenie.

Obsah seminára

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; viete, kedy si musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

Na seminári sa účastníci dozvedia ucelené informácie týkajúce sa dokumentácie, ktorú by mali mať inštitúcie finančného sektora povinne vypracovanú, a hlavne to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR.Uvedené informácie budú poskytnuté na základe kontrol, ktoré úrad vykonal v rokoch 2015 a 2016.

Lektori

odborník z praxe

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751