Ochrana osobných údajov 2018 - dopad na finančných sprostredkovateľov

 • Cena kurzu
  141€
 • Najbližší termín
  28. 05. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Ochrana osobných údajov 2018 - dopad na finančných sprostredkovateľov

Ciele

Oboznámiť účastníkov so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.  a jeho dopad na Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 186/2009 Z. z.

Účastníci

Seminár je vhodný pre finančných agentov, ich zamestnancov, odborných garantov, finančných  poradcov, pracovníkov metodických oddelení, produktových manažérov a všetkých, ktorých prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi a pracujú s nimi.

Obsah seminára

 • informačné povinnosti sprostredkovateľov
 • aké údaje sú chránené
 • aké údaje je možné vyžadovať od klienta
 • ako upraviť interné postupy
 • povinnosti finančného agenta
 • priebeh kontroly úradu na OOÚ SR a ako predchádzať sankciám
 • čo nás čaká v súvislosti s pripravovaným novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a jeho dopad na Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Lektori

JUDr. Marcela Macová, PhD. – špecialistka na ochranu osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Momentálne má vlastnú spoločnosť, v ktorej sa venuje školeniam, poradenstvu, auditu a vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj komentára k zákonu č. 122/2013 Z. z.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 05. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

117.5 € bez DPH
141 € s DPH

Variabilný symbol

1594

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.