Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, revízia IV. AML Smernice a 5.kolo hodnotenia AML/CFT opatrení na Slovensku výborom expertov Rady Európy Moneyval

 • Cena kurzu
  108€
 • Najbližší termín
  07. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, revízia IV. AML Smernice a 5.kolo hodnotenia AML/CFT opatrení na Slovensku výborom expertov Rady Európy Moneyval

Ciele

Oboznámiť účastníkov s hlavnými zmenami v novele zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a ich praktickými dopadmi z pohľadu Finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru MV SR.

Účastníci

Manažéri bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za AML a compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, interný audit, manažéri zodpovední za riadenie AML rizík a pracovníci povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Obsah seminára

 

 1. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu – všeobecná časť
 2. Aké zmeny priniesla novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 3. Program vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 4. V. AML Smernica
 5. Národné hodnotenie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
 6. 5. kolo hodnotenia AML/CFT opatrení na Slovensku – výbor expertov Rady Európy Moneyvalu

Lektori

pplk. JUDr. Peter Kolenkáš, vedúci oddelenia kontroly povinných osôb Finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru MV SR

npor. JUDr. Mgr. Ľuboslava Kotrasová, starší referent špecialista oddelenia kontroly povinných osôb Finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru MV SR

Dĺžka trvania

09:00 - 12:00

Aktuálne termíny

07. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

90 € bez DPH
108 € s DPH

Variabilný symbol

1709

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.