Business Intelligence, Business Discovery a Visuali Analytics – ako maximalizovať využívanie existujúcich dát a dosiahnuť lepšie výsledky

 • Cena kurzu
  215.4€
 • Najbližší termín
  28. 04. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Business Intelligence, Business Discovery a Visuali Analytics – ako maximalizovať využívanie existujúcich dát a dosiahnuť lepšie výsledky

Ciele

Rozšíriť a prehĺbiť znalosti účastníkov v moderných trendov v oblasti Business Intelligence, Business Discovery a Visual Analytics, oboznámiť ich s používanými nástrojmi a zvýšiť zameranie analýzy a reportov na praktické efekty. 

Účastníci

Pracovníci oddelení kontrolingu, reportingu a analýz, vedúci pracovníci, ktorí potrebujú efektívne vyhodnocovať informácie, resp. členovia manažmentu. 

Obsah seminára

 • moderné trendy v Business Intelligence (BI), aplikácia na potreby finančných inštitúcií,
 • tradičné vs. moderné prístupy k BI - ako realizovať efektívne analýzy nad veľkým množstvom dát – ako vyťažiť z existujúcich dát maximum,
 • používané nástroje pre BI – porovnanie, výhody/nevýhody,
 • hlavné úskalia spracovania dát a poskytovania informácií,
 • návratnosť projektov rozvoja BI – ako zabezpečiť, aby náklady na poskytované informácie boli nižšie ako ich prínosy a ako zabezpečiť praktické efekty z nasadenia BI.

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre Business Intelligence tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby boli účastníci vtiahnutí do myšlienkového procesu. 

Lektori

Pavol Hajastek, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kontrolingu a implementácie BI vo finančných inštitúciách

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 04. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

179.5 € bez DPH
215.4 € s DPH

Variabilný symbol

1196

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.