ERM alebo riadenie rizík na celopodnikovej úrovni

 • Cena kurzu
  454.8€
 • Najbližší termín
  20. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ERM alebo riadenie rizík na celopodnikovej úrovni

Ciele

Cieľom seminára je priblížiť problematiku nastavenia jednotlivých procesov v systéme riadenia rizík. Počas seminára budú preberané možné prístupy k identifikácii a meraniu rizík, postupy pre vytvorenie katalógu rizík a jeho praktické využitie. Ďalej sa budeme zaoberať tým, ako katalóg rizík využiť pri priebežnom riadení spoločnosti a ako nastaviť interný reporting. 

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom firiem z oblasti služieb.

Obsah seminára

 1. Enterprise Risk Management
 2. Identifikácia rizík a tvorba katalógu rizík
 3. Spôsoby merania rizík
 4. Princípy riadenia rizík
 5. Business Continuity Management
 6. Špecifiká riadenia projektov a ich rizík

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. . Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

20. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

379 € bez DPH
454.8 € s DPH

Variabilný symbol

1901

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.