• Cena kurzu
  369.6€
 • Najbližší termín
  21. 10. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MIFID II workshop

Ciele

EU regulácia o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe.

MiFID II workshop poskytuje detailné know-how, potrebné pre finančné inštitúcie v tejto oblasti.

Účastníci

Celodenný workshop je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, auditu, middle-office, back-office, retail bankingu, privátneho bankovníctva  a manažérov a zamestnancov investičných spoločností.

Obsah seminára

 • Úvod do regulácie MiFID - história a vývoj, od MiFID I k MiFID II, MiFID a MiFIR
 • Definícia investičných spoločností, investičných služieb, vedľajších investičných služieb a investičných nástrojov
 • Transakčný reporting: forma, pravidlá pre 65 polí
 • Transparentnosť nákladov
 • Transparentnosť po realizácii obchodov
 • Investičné stimuly
 • Vhodnosť a primeranosť produktov, investičný dotazník, investičné poradenstvo
 • Najlepšia prax pri realizácii obchodov
 • Systematický internalizátor: Systematické obchodovanie mimo organizovaných trhov
 • Správa investičných produktov
 • „Balíkové“ produkty PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID
 • Záznam relevantnej komunikácie a archivácia obchodnej komunikácie
 • Odmeňovanie pracovníkov investičných spoločností
 • Kompetentnosť a know-how
 • Rovnaké používanie obchodných časov (synchronizácia)
 • Povinnosti pri obchodovaní na finančných trhoch
 • Dodržiavanie pravidiel a konflikty záujmov
 • Organizačné požiadavky na investičné spoločnosti
 • Dopad MiFID II na treasury/corporate treasury, privátne bankovníctvo a ďalšie segmenty banky

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

21. 10. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

308 € bez DPH
369.6 € s DPH

Variabilný symbol

2248

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.