Manažérsky reporting/dashboarding (ako reportovať predstavenstvu a manažérom)

 • Cena kurzu
  231.72€
 • Najbližší termín
  26. 05. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Manažérsky reporting/dashboarding (ako reportovať predstavenstvu a manažérom)

Ciele

Cieľom workshopu je zlepšenie zručností účastníkov v oblasti prípravy reportov pre vrcholových manažérov v súlade s modernými trendmi tak, aby obsahovali na prvý pohľad informácie o problémových oblastiach a reálne pomáhali pri riadení.

Účastníci

Workshop je určený  zamestnacom oddelení reportingu, auditu, kontrolingu, analytikom „biznis“ oddelení a všetkým zamestnancom do ktorých agendy patrí  tvorba reportov a analýz.

Obsah seminára

 • definícia dashboardu
 • základné prvky dobrého dashboardu
 • typy dashboardov / reportov:
  • strategické
  • analytické
  • taktické
 • ukážky „best practices“ v jednotlivých funkčných oblastiach
 • dôležité KPI v jednotlivých funkčných oblastiach
 • dizajn dashboardu / manažérskeho reportu – čoho sa vyvarovať, vizualizácia výnimiek, pravidlo 5 sekúnd
 • personalizácia reportov
 • previazanie reportov na rozhodovacie procesy
 • vlastný návrh dashboardu/reportu a vyhodnotenie

Lektori

Pavol Hajastek,špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kontrolingu a implementácie BI vo finančných inštitúciach.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

26. 05. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

193.1 € bez DPH
231.72 € s DPH

Variabilný symbol

1248

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.