MiFID II

Ciele

Regulácia EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe.

MiFID II workshop poskytuje detailné know-how, potrebné pre finančné inštitúcie v tejto oblasti.

Účastníci

Celodenný workshop je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, auditu, middle-office), vedúcich zamestnancov obchodných útvarov (retail, SME, firemné bankovníctvo, privátne bankovníctvo), projektových manažérov a manažérov bankových procesov.

Obsah

  • Vznik regulácie MiFID, od MiFID I k MiFID II
  • Európsky dohľad nad cennými papiermi a trhmi a postavenie ESMA
  • MiFID II dokumentácia
  • MiFID II nástroje
  • MiFID II služby
  • Transakčný reporting: forma, pravidlá pre 65 polí
  • Transparentnosť nákladov
  • Transparentnosť po realizácii obchodov
  • Investičné stimuly
  • Vhodnosť a primeranosť produktov, investičný dotazník, investičné poradenstvo
  • Najlepšia prax pri realizácii obchodov
  • Systematický internalizátor: Systematické obchodovanie mimo organizovaných trhov
  • Správa investičných produktov
  • „Balíkové“ produkty PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID
  • Záznam relevantnej komunikácie a archivácia obchodnej komunikácie
  • Odmeňovanie pracovníkov investičných spoločností
  • Kompetentnosť a know-how
  • Rovnaké používanie obchodných časov (synchronizácia)
  • Povinnosti pri obchodovaní na finančných trhoch
  • Dodržiavanie pravidiel a konflikty záujmov
  • Organizačné požiadavky na investičné spoločnosti

Lektori

- špecialista v uvedenej oblasti

Termín

1 deň