NEHNUTEĽNOSTI – ZÁKLADY PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV, REALITNÝCH MAKLÉROV A HYPOTEKÁRNYCH ŠPECIALISTOV

NEHNUTEĽNOSTI – ZÁKLADY PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV, REALITNÝCH MAKLÉROV A HYPOTEKÁRNYCH ŠPECIALISTOV

Ciele

Objasniť účastníkom základné pojmy z oblasti nehnuteľností, stavebného zákona, katastrálneho zákona, pohľad komerčných bánk na nehnuteľnosti, ktoré budú slúžiť ako predmet zabezpečenia úverov, ich ohodnocovanie, vhodnosť alebo nevhodnosť nehnuteľnosti ako zabezpečenie úverov, riziká spojené s vývojom cien nehnuteľností.

Účastníci

Seminár je vhodný pre finančných sprostredkovateľov, realitných maklérov, osoby zodpovedné za marketing a predaj nehnuteľností, bankových hypotekárnych špecialistov, ktorí majú na starosti predaj úverov zabezpečených nehnuteľnosťou.

Obsah seminára

 • základné pojmy v oblasti nehnuteľností, katastra nehnuteľností a stavebného zákona
 • ako čítať listy vlastníctva, katastrálne mapy, geometrické plány – praktické ukážky
 • hodnota nehnuteľnosti v znaleckých posudkoch – ako ich čítať
 • hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou
 • rozdelenie nehnuteľností z pohľadu bánk a dôvody takéhoto delenia
 • dôvody záložného práva a potreba ohodnocovania nehnuteľností v banke
 • požiadavky NBS na nehnuteľnosti a ohodnotenie nehnuteľnosti
 • vhodné a nevhodné nehnuteľnosti z pohľadu zabezpečenia úverov
 • na čo si dať pozor pri fyzickej obhliadke nehnuteľnosti (chyby, vady nehnuteľnosti)
 • využívanie rôznych databáz, o nehnuteľnostiach v bankách
 • odhad budúceho vývoja cien nehnuteľností, realitného a hypotekárneho trhu
 • diskusia

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043