Náklady a výnosy v banke

Náklady a výnosy v banke

Kde sa nachádzajú v banke náklady a výnosy

Ciele

Oboznámiť účastníkov so základným biznisovým fungovaním banky, kde a ako banka zarába svoje výnosy a zároveň, kde a z čoho má banka svoje náklady a začo všetko musí platiť.

Účastníci

Zamestnanci bánk, ktorí by radi pochopili kde a z čoho má banka výnosy a náklady a o aké výnosy a náklady ide. Seminár je vhodný pre absolventov a pre zamestnancov útvarov na juniorských pozíciách.

Obsah seminára

  • z čoho má banka svoje výnosy a aké sú
  • prečo a kde má banka náklady
  • ako nastaviť výnosy a náklady
  • dajú sa výnosy zvýšiť a náklady znížiť?
  • profit a profitabilita banky
  • načo potrebuje banka mať zisk a čo s ním
  • zhrnutie

Lektori

odborník v oblasti controllingu a finančného plánovania

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719