Riadenie projektov vo finančnej inštitúcii od A po Z

Riadenie projektov vo finančnej inštitúcii od A po Z

Ciele

Oboznámenie účastníkov s pravidlami prípravy a exekúcie IT/BUS projektov v špecifických podmienkach banky. Predstavíme „best practice“ princípy pre úspešnú realizáciu projektov v rámci celého životného cyklu projektu, od idey až po rutinnú prevádzku.

Účastníci

Projektoví manažéri, manažéri IT vývoja, business architekti, IT analytici, business analytici, pracovnici projektovej kancelárie, pracovníci obstarávania a kontrolingu a všetci, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti z oblasti plánovania či implementácie IT/BUS projektov.

Obsah seminára

 1. Úvod do projektového manažmentu
 2. Identifikácia a overenie požiadaviek
 3. Dekompozícia úloh a analýza dopadov
 4. Identifikácia a riadenie rizík
 5. Odhad náročnosti realizácie
 6. Príprava projektového plánu a rozpočtu
 7. Riadenie zmien
 8. Exekúcia projektu
 9. Riadenie a dohľad nad projektom
 10. Uzatváranie a vyhodnotenie projektu
 11. Sumarizácia a zaver

Lektori

certifikovaný „Prince2 Practitioner“ projektový manažér s dlhoročnou praxou implementácie komplexných IT/BUS projektov v bankovom sektore