IFRS 2017 - novinky, komentáre a príklady

IFRS 2017 - novinky, komentáre a príklady

Ciele

Seminár umožní účastníkom získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch, ktoré budú vysvetlené na praktických príkladoch.

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk,  iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS. Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.

Obsah seminára

Zmeny v oblasti prezentácie účtovnej závierky

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2406 z 18. decembra 2015 prijíma zmeny IAS 1 s názvomIniciatíva zverejňovanias uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2016 alebo neskôr. Informácia o súvisiacich zmenách IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34, IFRS 1

Zmeny v oblasti prezentácie dlhodobého majetku

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2406 z 18. decembra 2015 prijíma zmeny IAS 1 s názvomIniciatíva zverejňovanias uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2016 alebo neskôr. Informácia o súvisiacich zmenách IFRS 5 - Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

Zmeny v oblasti prezentácie výnosov

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1905 z 22. septembra 2016 vydaný IASB v máji 2014 prijíma IFRS 15 s názvomVýnosy zo zmlúv so zákazníkmi s uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2018 alebo neskôr.

 

Zmeny v oblasti prezentácie finančných nástrojov, derivátov a zaisťovacieho účtovníct

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2067 z 22. novembra 2016 prijíma IFRS 9 s názvomFinančné nástrojes uplatnením najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného roka, ktorý sa začína 1.1.2018 alebo neskôr.

 

Finančné nástroje, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo podľa

  • IFRS 9 – Finančné nástroje
  • IAS 39 – Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie
  • IAS 32 – Finančné nástroje: vykazovanie

                                               

Finančné nástroje, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo

Diskusia – závery

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751