Zmeny v IFRS: novinky, komentáre a príklady

Zmeny v IFRS: novinky, komentáre a príklady

Ciele

Seminár umožní účastníkom získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch, ktoré budú vysvetlené na praktických príkladoch.

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk,  iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS. Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.

Obsah seminára

Lektori

Špecialisti v obalsti IFRS.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751