MS EXCEL - Pre pokročilých a expertov

MS EXCEL - Pre pokročilých a expertov

Ciele

Absolvent sa naučí používať také funkcie a pokročilé techniky (napr. automatizovať prácu prostredníctvom makra) pri práci s Excelom, ktoré výrazne zjednodušia spracovanie údajov.

Účastníci

Kurz je určený používateľom, ktorí chcú používať Excel na pokročilej až expertnej úrovni.

Obsah seminára

 • Vlastné panely s nástrojmi - úprava užívateľského prostredia
 • Formát bunky
  • vlastný formát bunky - °C, dátum
 • Hromadné zapĺňanie údajov
  • použitie vlastných zoznamov, pracovné dni
 • Prilepiť špeciálne
 • Zoraďovanie v Exceli
  • zoradenie A-Z, zoradenie mesiacov a dní
  • viac kritérií zoradenia
  • použitie vlastných zoznamov pre zoraďovanie
 • Overenie údajov - obmedzenie platnosti údajov vkladaných do buniek
 • Používanie názvov v Exceli
  • popis a význam názvov
  • vloženie a vymazanie názvu, použitie názvu vo vzorci
 • Podmienené formátovanie
  • zvýraznenie dôležitých údajov v tabuľke
  • použitie vzorcov
 • Funkcia IF II
  • jednoduchá podmienka, viac vnorených podmienok
 • Logické funkcie AND, OR, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • Funkcie pre vyhľadávanie v databáze (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
 • Dátumové funkcie (NOW, DAY, MONTH, YEAR)
 • Funkcie počtu hodnôt (COUNT, COUNTA, COUNTBLANK)
 • Funkcie pre zaokrúhlenie a orezanie časti čísla (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRUNC)
 • Textové funkcie (CONCATENATE, LEN, CLEAR, TRIM, LEFT, RIGHT, MID, VALUE, TEXT)
 • Filtrovanie údajov II
  • rozšírený filter
 • Kontingenčná tabuľka II
  • vytvorenie KT, prispôsobenie KT
  • vzorce a výpočty v kontingenčnej tabuľke (výpočtové pole, výpočtová položka)
 • Zabezpečenie údajov – zabezpečenie buniek, hárku, zošita
 • Analytické nástroje v Exceli – riešiteľ, analýza hypotéz – správa scenárov, hľadanie riešenia, tabuľka údajov
 • Formuláre – rozbaľovacie polia, začiarkávacie tlačidlá, posúvače a ďalšie. Tvorba používateľsky prívetivých formulárov v štýle formulárov, ktoré poznáme na internete
 • Základy makier – nahrávanie makier, tvorba jednoduchého vzorca cez makrá

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719