MS Excel - Funkcie v tabuľkách

MS Excel - Funkcie v tabuľkách

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel, naučiť účastníkov pracovať s výpočtami a funkciami, ktoré ponúka MS Excel na urýchlenie a zautomatizovanie prác s databázovými súbormi. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.

Účastníci

Kurz je určený všetkým záujemcom so základnými vedomosťami práce v MS Excel, ktorí sa potrebujú naučiť využívať vo svojej práci s dátami výpočty a dôležité funkcie.

Obsah seminára

 • vzorce v tabuľkovom procesore, ich vytváranie a zápis
 • typy adresácie v Exceli
 • použitie vybraných funkcií v tabuľkovom procesore (číselných, dátumových, databázových, textových...)
  • SUM, AVERAGE, POWER, SUMIF, ABS
  • TODAY, NOW, WEEKDAY, DAY, MONTH, YEAR
  • MAX, MIN, COUNTIF, IF
  • VLOOKUP
  • CONCATENATE, UPPER, PROPER
 • konverzia vzorcov na hodnoty
 • zobrazenie toku údajov v hárku
 • prepočet pracovného hárku
 • kontrola chýb

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719