MS Excel - Funkcie v tabuľkách

 • Cena kurzu
  132€
 • Najbližší termín
  27. 02. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Funkcie v tabuľkách

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel, naučiť účastníkov pracovať s výpočtami a funkciami, ktoré ponúka MS Excel na urýchlenie a zautomatizovanie prác s databázovými súbormi. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.

Účastníci

Kurz je určený všetkým záujemcom so základnými vedomosťami práce v MS Excel, ktorí sa potrebujú naučiť využívať vo svojej práci s dátami výpočty a dôležité funkcie.

Obsah seminára

 • vzorce v tabuľkovom procesore, ich vytváranie a zápis
 • typy adresácie v Exceli
 • použitie vybraných funkcií v tabuľkovom procesore (číselných, dátumových, databázových, textových...)
  • SUM, AVERAGE, POWER, SUMIF, ABS
  • TODAY, NOW, WEEKDAY, DAY, MONTH, YEAR
  • MAX, MIN, COUNTIF, IF
  • VLOOKUP
  • CONCATENATE, UPPER, PROPER
 • konverzia vzorcov na hodnoty
 • zobrazenie toku údajov v hárku
 • prepočet pracovného hárku
 • kontrola chýb

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

27. 02. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                           9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia: 

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

2492


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.