MS Excel – VBA - VBA v praxi – Práca s dátami

MS Excel – VBA - VBA v praxi – Práca s dátami

Ciele

V integrovanom prostredí VBA oboznámiť účastníkov s praktickou aplikáciou jazyka VBA pri riešení úloh zameraných na prácu s dátami, ktoré sú v bunkách (zápis, čítanie, vyhľadávanie, triedenie údajov, atď.).

Účastníci

Všetci zamestnanci, ktorí vo svojej práci vytvárajú makrá zápisom jazyka VBA. Nevyhnutným predpokladom účasti sú znalosti jazyka Visual Basic v prostredí MS Excel - VBA.

Obsah seminára

  • základne objekty používané pri práci s bunkou (range, offset, cell...)
  • zápis, čítanie, vyhľadávanie údajov v bunkách
  • analýza údaju v bunke
  • používanie podmienok, cyklov
  • čo sú kolekcie
  • práca s kolekciou buniek
  • kopírovanie, presúvanie, mazanie buniek.
  • formátovanie buniek
  • riešenie praktických príkladov

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719