MS Excel – VBA - VBA v praxi – Práca s dátami

 • Cena kurzu
  132€
 • Najbližší termín
  08. 06. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel – VBA - VBA v praxi – Práca s dátami

Ciele

V integrovanom prostredí VBA oboznámiť účastníkov s praktickou aplikáciou jazyka VBA pri riešení úloh zameraných na prácu s dátami, ktoré sú v bunkách (zápis, čítanie, vyhľadávanie, triedenie údajov, atď.).

Účastníci

Všetci zamestnanci, ktorí vo svojej práci vytvárajú makrá zápisom jazyka VBA. Nevyhnutným predpokladom účasti sú znalosti jazyka Visual Basic v prostredí MS Excel - VBA.

Obsah seminára

 • základne objekty používané pri práci s bunkou (range, offset, cell...)
 • zápis, čítanie, vyhľadávanie údajov v bunkách
 • analýza údaju v bunke
 • používanie podmienok, cyklov
 • čo sú kolekcie
 • práca s kolekciou buniek
 • kopírovanie, presúvanie, mazanie buniek.
 • formátovanie buniek
 • riešenie praktických príkladov

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                               9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

2383


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.