MS Excel - Základné funkcie a oboznámenie sa s programom II

 • Cena kurzu
  130.8€
 • Najbližší termín
  09. 12. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Základné funkcie a oboznámenie sa s programom II

Ciele

Absolvent počas štúdia získa praktické zručnosti pri vytváraní a úprave tabuliek, spozná a dokáže používať vybrané funkcie, filtre, kontingenčné tabuľky.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí už majú aspoň minimálne skúsenosti s Microsoft Excel a chceli by vedieť používať praktické funkcie a funkcionalitu Excelu.

Obsah seminára

 • Práca s panelmi nástrojov
 • Grafy a diagramy II
 • Vytvorenie grafu / diagramu, jeho úprava, zmena typu, vstupných údajov a dát v grafe, doplnenie údajov do grafu
 • Kopírovanie do iných súborov
 • Prepájanie hárkov
 • Uloženie dokumentu v inom formáte, vytvorenie šablóny
 • Možnosti aplikácie – meno používateľa, preddefinovaný priečinok pre ukladanie
 • Vyhľadávanie a zámena údajov v hárku
 • Funkcia IF I - jednoduchá podmienka
 • Filtrovanie údajov I
  • automatický filter, vlastný automatický filter a funkcia SUBTOTAL
 • Kontingenčná tabuľka I
  • vytvorenie kont. tabuľky, prispôsobenie KT
 • Tlač tabuliek
  • opakovanie hlavičky na každej strane
 • Ukotvenie priečok na hlavičky stĺpcov alebo riadkov
 • Hlavička a päta hárku
 • pridanie čísla strany, počtu strán
 • Zapnutie a vypnutie mriežky, zobrazenie záhlavia riadkov a stĺpcov pri tlači

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

09. 12. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                   9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

109 € bez DPH
130.8 € s DPH

Variabilný symbol

2289


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.