MS Outlook - Pokročilé techniky

 • Cena kurzu
  132€
 • Najbližší termín
  06. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Outlook - Pokročilé techniky

Ciele

Absolvent kurzu sa okrem práce s elektronickou poštou naučí efektívne využívať ďalšie praktické nástroje ako sú napr. kalendár, úlohy, denník alebo poznámky.

Účastníci

Microsoft Outlook je dôležitý hlavne vo firemných prostrediach pre manažérov, asistentov alebo radových pracovníkov, ktorí chcú okrem e-mailovej korešpondencie používať, zdieľať, priraďovať a sledovať naplánované aktivity alebo úlohy.

Obsah seminára

Elektronická pošta

 • správa pošty
 • usporiadanie pošty
 • vyhľadávanie v pošte
 • pridelenie príznaku a automatické upozornenie na vybavenie pošty
 • automatický podpis
 • tvorba a pridelenie elektronickej vizitky

Filtrovanie pošty

 • filtrovanie nevyžiadanej pošty, SPAMu, ochrana
 • používanie certifikátov
 • distribučné zoznamy

Kontakty

 • import a export kontaktov
 • automatická tvorba kontaktov
 • zdieľanie spoločných kontaktov
 • sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých užívateľov

Kalendár

 • tvorba plánovanej činnosti, určenie príznakov (začiatok, koniec, pripomenutie, označenie)
 • organizácia a pridelenie plánovanej činnosti
 • zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí (akceptácia, odmietnutie, navrhnutie nového termínu, vyťaženie)
 • tvorba vlastného kalendára a jeho zdieľanie
 • publikácia kalendára, export kalendára ako web stránky, publikácia na internete

Úlohy

 • tvorba úlohy
 • prideľovanie úloh iným užívateľom (neopakujúce/opakujúce sa úlohy)
 • kontrola úloh (termín splnenia, dátum začatia, stav, priorita, hotové)

Denník

 • zaznamenávanie dátumov a časov interakcie s kontaktmi (sledovanie času venovaného určitému zákazníkovi)
 • zaznamenávanie dokumentu programu Word na časovej osi pri jeho vytvorení alebo pri jeho poslednej úprave
 • záznamy denníka na časovej osi usporiadané do logických skupín (e-mailové správy, schôdze a telefonické hovory)

Poznámky

 • tvorba krátkej poznámky
 • rozdelenie poznámok do kategórií (práca, osobné, povinné, atď.)

Prispôsobenie Microsoft Outlook

 • prispôsobenie Microsoft Outlook dnes
 • panelov nástrojov
 • panelu aplikácie MS Outlook

Priečinky

 • tvorba priečinkov
 • práca s viacerými osobnými priečinkami
 • práca so sieťovými zložkami
 • bezpečnosť zdieľaných zložiek
 • komprimácia, archivácia a zabezpečovanie zložiek

Import a export dát do iných formátov

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (8 vyučovacích hodín)

Aktuálne termíny

06. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                                         9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

2496


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.