MS Word - Efektívne vytváranie dokumentov

 • Cena kurzu
  132€
 • Najbližší termín
  03. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Word - Efektívne vytváranie dokumentov

Ciele

Účastníci sa naučia spracovať text s využitím nástrojov pre prácu s rozsiahlym dokumentom a vytvárať takto efektné veľké dokumenty.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí prakticky ovládajú prostredie operačného systému Windows na úrovni používateľa a prostredie MS Word na úrovni základného kurzu.

Obsah seminára

 • oddiely
 • záhlavie
 • štýly
 • šablóna
 • osnova
 • obsah
 • poznámky
 • záložky
 • komentáre
 • popis
 • stĺpce
 • objekty
 • automatický text
 • vyhľadávanie v dokumente
 • pohyb v dokumente
 • zalomenia
 • heslo
 • hromadná korešpondencia

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

03. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                            9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

110 € bez DPH
132 € s DPH

Variabilný symbol

2495


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.