MS Word - Efektívne vytváranie dokumentov

MS Word - Efektívne vytváranie dokumentov

Ciele

Účastníci sa naučia spracovať text s využitím nástrojov pre prácu s rozsiahlym dokumentom a vytvárať takto efektné veľké dokumenty.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí prakticky ovládajú prostredie operačného systému Windows na úrovni používateľa a prostredie MS Word na úrovni základného kurzu.

Obsah seminára

 • oddiely
 • záhlavie
 • štýly
 • šablóna
 • osnova
 • obsah
 • poznámky
 • záložky
 • komentáre
 • popis
 • stĺpce
 • objekty
 • automatický text
 • vyhľadávanie v dokumente
 • pohyb v dokumente
 • zalomenia
 • heslo
 • hromadná korešpondencia

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719