ONLINE MS Excel - Jednoduché vytváranie základných tabuliek

ONLINE MS Excel - Jednoduché vytváranie základných tabuliek

Ciele

V prostredí tabuľkového procesora MS Excel naučiť účastníkov vytvoriť jednoduché a graficky pútavé tabuľky s výpočtami prostredníctvom základných techník.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí potrebujú vo svojej práci vytvárať základné tabuľky a pracovať s nimi.

Obsah seminára

  • údaje v MS Excel a ich rozdelenie
  • vkladanie údajov do pracovného hárku
  • formátovanie údajov
  • formátovanie tabuľky
  • nastavenie šírky stĺpcov a výšky riadkov
  • kopírovanie údajov
  • vkladanie súčtu údajov
  • jednoduchá tlač tabuľky

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719