ONLINE MS Excel - Pokročilé funkcie a metódy

ONLINE MS Excel - Pokročilé funkcie a metódy

Ciele

Naučiť účastníkov používať niektoré pokročilejšie databázové a vyhľadávacie funkcie, predstaviť možnosti získania dát z externých zdrojov. Účastníci sa tiež naučia používať pri výpočtoch a analýzach scenáre a pomenované oblasti buniek.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú získavať dáta z iných zdrojov a následne ich spracovať využitím výpočtových funkcií a pokročilých nástrojov v programe MS Excel. Predpokladom účasti sú základné znalosti práce v rámci prostredia MS Excel.

Obsah seminára

 • Podmienené výpočty
  • funkcia IF
  • ďalšie logické funkcie
  • funkcia CHOOSE
  • funkcie COUNTIF, SUMIF
  • funkcie COUNTIFS, SUMIFS
 • Vyhľadávanie v tabuľkách
  • funkcia VLOOKUP
  • funkcia INDEX
  • funkcia MATCH
  • sprievodca vyhľadávaním
 • Získanie dát z externých databáz
  • základné spôsoby importu externých dát v Exceli
  • import dát z databáz a súborov
 • Kontingenčné tabuľky Excelu
  • využitie kontingenčných tabuliek
  • sprievodca kontingenčnou tabuľkou
  • zlučovanie dát pomocou kontingenčných tabuliek
 • Scenáre na liste
  • scenáre na liste
  • menené bunky
  • nový scenár
 • Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi
  • platný názov
  • pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
  • príkaz pre prácu s názvami
  • názvy absolútne
  • názvy relatívne
  • názvy vzorcov a konštánt
  • zápis názvu do vzorca

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719