ONLINE MS Excel - Práca s databázami

ONLINE MS Excel - Práca s databázami

Ciele

Oboznámiť účastníka s prácou v prostredí tabuľkového procesora MS Excel so zameraním na princípy práce s databázami.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti zamerané na prácu s databázami. Predpokladom účasti sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS Excel.

Obsah seminára

  • spôsoby radenia položiek v databáze
  • práca s filtrom – autofilter
  • práca s filtrom – rozšírený filter...
  • práca so súhrnmi v databázach
  • overovanie správnosti údajov
  • načítanie textového súboru
  • úprava už vloženého textu v pracovnom hárku
  • zlučovanie zoznamov
  • podmienený súčet v databáze

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719