ONLINE MS PowerPoint - Nadstavbový kurz

 • Cena kurzu
  123.6€
 • Najbližší termín
  27. 05. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE MS PowerPoint - Nadstavbový kurz

Ciele

Naučiť účastníkov pracovať s pokročilými aplikáciami programu MS PowerPoint, pomocou ktorých môžu vytvoriť kvalitnú vizuálnu prezentáciu.

Účastníci

Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú vedieť vytvárať prezentácie a graficky ich upravovať. Predpokladom sú vedomosti na úrovni základného kurzu MS PowerPoint.

Obsah seminára

 • vkladanie objektov
 • práca s Organizačným diagramom
 • vlastné animácie
 • nastavenie parametrov prezentácie  
 • vypracovanie poznámok lektora
 • nastavenie tlačidiel akcií      
 • export prezentácie „Na cesty“
 • nastavenie parametrov strany
 • nastavenie parametrov tlače
 • predloha snímku
 • práca s kontextovou ponukou pri prezeraní prezentácie
 • nastavenie parametra Skrytý snímok
 • vloženie snímku z inej prezentácie do vlastnej prezentácie
 • funkcia Vyskúšanie časovania         

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

27. 05. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                      9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

103 € bez DPH
123.6 € s DPH

Variabilný symbol

2065


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.