ONLINE Praktické skúsenosti s mobilným zariadením Android

ONLINE Praktické skúsenosti s mobilným zariadením Android

Ciele

Kurz určený pre používateľov mobilného telefónu alebo tabletu využívajúcich operačný systém Android (Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Sony, HTC, ...). Školenie sa zameriava na používateľov, ktorí potrebujú pracovať s mobilným zariadením na používateľskej úrovni, ovládať bežne nainštalované aplikácie (napr. aplikácie určené na hlasovú komunikáciu, navigáciu, kalendár, pripomienky, e-mail, prácu s dokumentami, tabuľkami alebo prezentáciami), vedieť si nainštalovať/odinštalovať potrebnú aplikáciu a zálohovať obsah zariadenia (fotografie, kontakty) s PC.

Účastníci

Kurz je určený používateľom, ktorí sa chcú zoznámiť so základným portfóliom aplikácií operačného systému Android určeného pre mobilné telefóny alebo tablety.

Obsah seminára

 • Oboznámenie sa so základnou prácou s mobilným zariadením
  • práca s obrazovkou, usporiadanie ikon
  • práca s hornou časťou (wi-fi, bluetooth, režim lietadla, časovač, notifikácie, kalendár, pripomienky, počasie atď.)
 • Ukážka práce so zariadením pomocou gest
 • Práca s e-mailom
 • Využívanie užitočných aplikácii pre hlasové a textové zdieľanie informácií, ako sú Skype, WhatsApp
 • Využívanie užitočných aplikácií na manažovanie pracovných aktivít a udalostí (kalendár, pripomienky, úlohy)
 • Využívanie užitočných aplikácií na prácu s dokumentom, tabuľkou a prezentáciou
 • Mobilný telefón ako navigácia (výber vhodnej a bezplatnej navigácie)
 • Zálohovanie, zdieľanie obsahu (fotografií) prostredníctvom Google Drive
 • Inštalácia/odinštalácia aplikácií pomocou Obchod Play
 • Vyhľadávanie, prehrávanie a ukladanie piesní alebo videa
 • Vyhľadávanie a čítanie e-bookov
 • Práca s inteligentným asistentom Google Now – používanie hlasových príkazov a inštrukcií
 • Ako vhodne zabezpečiť zariadenie pred neoprávnenou osobou
 • Aktualizácia operačného systému
 • Hľadanie strateného alebo ukradnutého zariadenia

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719