Online komunikácia a spolupráca cez Microsoft Teams

 • Cena kurzu
  114€
 • Najbližší termín
  09. 02. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Online komunikácia a spolupráca cez Microsoft Teams

Ciele

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základné informácie o MS Teams, naučiť ich nastaviť a prispôsobiť si tím, spolupracovať v tímoch a kanáloch, pracovať s príspevkami a správami, začínať konverzácie a rozhovory, spravovať schôdze, nastavovať živé podujatia a zúčastňovať sa na nich, spravovať informačný kanál aktivity  a pod.

Účastníci

Microsoft Teams je aplikácia na komunikáciu a spoluprácu v tíme. Prostredníctvom nej môžeme medzi jednotlivými účastníkmi volať, chatovať, zdieľať súbory alebo obrazovku počítača a tým byť plnohodnotne pripravený na komunikáciu online.

Obsah seminára

 • Úvodné informácie o aplikácii Microsoft Teams
 • Nastavenie a prispôsobenie tímu
 • Spolupráca v tímoch a kanáloch
 • Práca s príspevkami a správami
 • Nahratie a vyhľadanie súborov
 • Začatie konverzácií a hovorov
 • Spravovanie schôdzí
 • Nastavenie živých podujatí a účasť na nich
 • Preskúmanie aplikácií a nástrojov
 • Správa rozvrhov tímu s aplikáciou Zmeny
 • Správa informačného kanála aktivity
 • Teams na cestách

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (6 hodín)

Aktuálne termíny

09. 02. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                        9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

95 € bez DPH
114 € s DPH

Variabilný symbol

2318


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.