PREZI - Tvorba moderných prezentácií

 • Cena kurzu
  114€
 • Najbližší termín
  14. 06. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

PREZI - Tvorba moderných prezentácií

Ciele

Naučiť účastníkov vytvárať profesionálne a príťažlivé prezentácie v prezentačnom programe Prezi. Na rozdiel od Microsoft PowerPoint sú prezentácie v Prezi nelineárne a dynamické, ktoré je možné tvoriť bez potreby inštalácie programu (on-line), príp. stiahnuť do PC a upravovať/vytvárať aj tam. Prezi je ako online nástroj bezplatný.

Účastníci

Kurz je určený pre každého, kto potrebuje vytvoriť pútavú a modernú prezentáciu.

Obsah seminára

 • Ukážka hotových Prezi prezentácií
 • Vytvorenie účtu na prezi.com
 • Oboznámenie sa s prostredím Prezi
 • Vkladanie rôznych typov snímok ako sú:
  • Circle, Bracket, Rectangle, Invisible
 • Manipulácia so snímkami:
  • kopírovanie, presúvanie, zmena veľkosti
 • Usporiadanie snímok v prezentácii:
  • úprava cesty
 • Vkladanie obsahu:
  • text, obrázok, tvary, šípky, čiary, youtube videá, videá z PC, hudba, nahovorený komentár
 • Práca s obsahom:
  • zväčšenie, zmenšenie, posun, kopírovanie, orezanie obrázkov
 • Zmena vizuálnej stránky prezentácie:
  • pozadie, 3D pozadie, farba jednotlivých častí snímky (titulky, čiary, tvary)
 • Import PowerPoint prezentácií
 • Import PDF dokumentov
 • Práca s hotovou prezentáciou:
  • možnosti spustenia v internetovom prehliadači a na osobnom PC
  • tímová spolupráca a zdieľanie

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

6 vyučovacích hodín

Aktuálne termíny

14. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                 9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Kurz bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

95 € bez DPH
114 € s DPH

Variabilný symbol

2385


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.