Praktické skúsenosti s mobilným zariadením Android

 • Cena kurzu
  114€
 • Najbližší termín
  28. 02. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Praktické skúsenosti s mobilným zariadením Android

Ciele

Kurz určený pre používateľov mobilného telefónu alebo tabletu využívajúcich operačný systém Android (Samsung, Xiaomi, LG, Sony, OnePlus a pod.) Školenie sa zameriava na používateľov, ktorí potrebujú pracovať s mobilným zariadením na používateľskej úrovni, ovládať bežne nainštalované aplikácie (napr. aplikácie určené na hlasovú komunikáciu, navigáciu, kalendár, pripomienky, e-mail, prácu s dokumentami, tabuľkami alebo prezentáciami), vedieť si nainštalovať/odinštalovať potrebnú aplikáciu a zálohovať obsah zariadenia (fotografie, kontakty) s PC.

Účastníci

Kurz je určený používateľom, ktorí sa chcú zoznámiť so základným portfóliom aplikácií operačného systému Android určeného pre mobilné telefóny alebo tablety.

Obsah seminára

 • Oboznámenie sa so základnou prácou s mobilným zariadením
  • práca s obrazovkou, usporiadanie ikon
  • práca s hornou časťou (wi-fi, bluetooth, režim lietadla, časovač, notifikácie, kalendár, pripomienky, počasie atď.)
 • Ukážka práce so zariadením pomocou gest
 • Práca s e-mailom
 • Využívanie užitočných aplikácii pre hlasové a textové zdieľanie informácií, ako sú Skype, WhatsApp
 • Využívanie užitočných aplikácií na manažovanie pracovných aktivít a udalostí (kalendár, pripomienky, úlohy)
 • Využívanie užitočných aplikácií na prácu s dokumentom, tabuľkou a prezentáciou
 • Mobilný telefón ako navigácia (výber vhodnej a bezplatnej navigácie)
 • Zálohovanie, zdieľanie obsahu (fotografií) prostredníctvom Google Drive
 • Inštalácia/odinštalácia aplikácií pomocou Obchod Play
 • Vyhľadávanie, prehrávanie a ukladanie piesní alebo videa
 • Vyhľadávanie a čítanie e-bookov
 • Práca s inteligentným asistentom Google Now – používanie hlasových príkazov a inštrukcií
 • Ako vhodne zabezpečiť zariadenie pred neoprávnenou osobou
 • Aktualizácia operačného systému
 • Hľadanie strateného alebo ukradnutého zariadenia

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň (6 vyučovacích hodín)

Aktuálne termíny

28. 02. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                            9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Kurz bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

95 € bez DPH
114 € s DPH

Variabilný symbol

2493


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.