Praktické skúsenosti s mobilným zariadením Android

Praktické skúsenosti s mobilným zariadením Android

Ciele

Kurz určený pre používateľov mobilného telefónu alebo tabletu využívajúcich operačný systém Android (Samsung, Xiaomi, LG, Sony, OnePlus a pod.) Školenie sa zameriava na používateľov, ktorí potrebujú pracovať s mobilným zariadením na používateľskej úrovni, ovládať bežne nainštalované aplikácie (napr. aplikácie určené na hlasovú komunikáciu, navigáciu, kalendár, pripomienky, e-mail, prácu s dokumentami, tabuľkami alebo prezentáciami), vedieť si nainštalovať/odinštalovať potrebnú aplikáciu a zálohovať obsah zariadenia (fotografie, kontakty) s PC.

Účastníci

Kurz je určený používateľom, ktorí sa chcú zoznámiť so základným portfóliom aplikácií operačného systému Android určeného pre mobilné telefóny alebo tablety.

Obsah seminára

 • Oboznámenie sa so základnou prácou s mobilným zariadením
  • práca s obrazovkou, usporiadanie ikon
  • práca s hornou časťou (wi-fi, bluetooth, režim lietadla, časovač, notifikácie, kalendár, pripomienky, počasie atď.)
 • Ukážka práce so zariadením pomocou gest
 • Práca s e-mailom
 • Využívanie užitočných aplikácii pre hlasové a textové zdieľanie informácií, ako sú Skype, WhatsApp
 • Využívanie užitočných aplikácií na manažovanie pracovných aktivít a udalostí (kalendár, pripomienky, úlohy)
 • Využívanie užitočných aplikácií na prácu s dokumentom, tabuľkou a prezentáciou
 • Mobilný telefón ako navigácia (výber vhodnej a bezplatnej navigácie)
 • Zálohovanie, zdieľanie obsahu (fotografií) prostredníctvom Google Drive
 • Inštalácia/odinštalácia aplikácií pomocou Obchod Play
 • Vyhľadávanie, prehrávanie a ukladanie piesní alebo videa
 • Vyhľadávanie a čítanie e-bookov
 • Práca s inteligentným asistentom Google Now – používanie hlasových príkazov a inštrukcií
 • Ako vhodne zabezpečiť zariadenie pred neoprávnenou osobou
 • Aktualizácia operačného systému
 • Hľadanie strateného alebo ukradnutého zariadenia

Lektori

špecialista v oblasti IT