Vytváranie dokumentov použitím viacerých programov MS Office

Vytváranie dokumentov použitím viacerých programov MS Office

praktické cvičenie

Ciele

Naučiť účastníkov používať vybrané pokročilé možnosti uvedených programov pri príprave rozsiahlejších materiálov a prezentácií, textových aj numerických, s využitím informačných zdrojov na internete.

Účastníci

Všetci používatelia, ktorí vo svojej práci vytvárajú dokumenty s využitím aplikácií viacerých programov MS Office. Predpokladom účasti je praktické zvládnutie základných prác v programoch MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a pri práci s internetom.

Obsah seminára

 • Internet
  • používanie vyhľadávacích serverov
  • katalógové vyhľadávanie, fulltextové vyhľadávanie, vyhľadávanie na stránke
  • spracovanie, tlač a uloženie nájdených informácií
  • možnosti pri ukladaní a tlači
 • MS Word
  • vkladanie textu z uložených internetových stránok
  • formátovanie
  • použitie štýlov
  • vytvorenie obsahu
  • práca s hlavičkou pätkou
  • tlač dokumentu
 • MS Excel
  • vkladanie údajov
  • formátovanie a orámovanie tabuľky
  • tvorba jednoduchého grafu
  • tlač tabuľky a grafu
 • MS PowerPoint
  • vkladanie snímku, rozloženie snímku
  • farebná schéma
  • šablóna návrhu
  • možnosti pri príprave prezentácie
 • Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi
  • platný názov
  • pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
  • príkaz pre prácu s názvami
  • názvy absolútne
  • názvy relatívne
  • názvy vzorcov a konštánt
  • zápis názvu do vzorca

Lektori

špecialista v oblasti IT