Banking and Financial English

  • Cena kurzu
    312€
  • Najbližší termín
    23. - 24. 03. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Banking and Financial English

Ciele

Cieľom tohto krátkeho intenzívneho seminára je pomôcť každému účastníkovi lepšie vykonávať svoju prácu vo finančnom sektore pomocou jasnej, jednoduchej, presnej, aktuálnej a autentickej angličtiny.

Tréningový prístup je veľmi praktický, používa širokú škálu textov, videí atď. Ak to čas dovolí, môžu sa zahrnúť prípadové štúdie a hry, aby sa zabezpečila maximálna účasť každého účastníka.

Okrem zavedenia a budovania dôvery v používanie vysoko technickej finančnej terminológie sa školenie zameriava na celkovú presnosť a plynulosť.

Účastníci

Tento kurz je prispôsobený potrebám a záujmom dvoch cieľových skupín:

- finanční špecialisti

- špecialisti z iných oblastí, ktorí potrebujú zlepšiť ich finančnú angličtinu

Kurz je vhodný pre nasledujúce pozície:

- účtovníci

- bankári

- interní audítori

- finanční manažéri

- interná právna poradňa

Obsah seminára

Skutočný obsah a tempo školenia sa určuje podľa samotných účastníkov a jeho cieľom je zahrnúť:

• Čísla, trendy, pohyby trhu, štatistika

• Správa a riadenie spoločností

• Financie pre podnikanie, zdroje a použitie finančných prostriedkov

• Finančné výkazy, štruktúra a analýza

• Akcie a burza cenných papierov

• Dlhodobý dlhový trh - dlhopisy

• Štruktúry komerčného bankovníctva, služby, operácie, riziká

• Medzinárodné úverové zmluvy

• Insolventnosť

• Zabezpečovacie finančné riziko

• Fúzie a akvizície

• Rizikový kapitál

• Centrálne banky a národné hospodárstvo

• Banková únia

Lektori

zahraniční lektori so skúsenosťami z odbornej finančnej a bankovej angličtiny z International House

Dĺžka trvania

2 dni

workshop:                         9.00 h – 16.00 h / denne

                                            

Aktuálne termíny

23. - 24. 03. 2023 (Pozvánka)

Harmonogram

denne : 9:00 - 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:                                     

Školenie bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams alebo Zoom, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams alebo Zoom, je možné použiť pripojenie cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

260 € bez DPH
312 € s DPH

Variabilný symbol

2519


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.