Banking and Financial English

Banking and Financial English

Ciele

Cieľom tohto krátkeho intenzívneho seminára je pomôcť každému účastníkovi lepšie vykonávať svoju prácu vo finančnom sektore pomocou jasnej, jednoduchej, presnej, aktuálnej a autentickej angličtiny.

Tréningový prístup je veľmi praktický, používa širokú škálu textov, videí atď. Ak to čas dovolí, môžu sa zahrnúť prípadové štúdie a hry, aby sa zabezpečila maximálna účasť každého účastníka.

Okrem zavedenia a budovania dôvery v používanie vysoko technickej finančnej terminológie sa školenie zameriava na celkovú presnosť a plynulosť.

Účastníci

Tento kurz je prispôsobený potrebám a záujmom dvoch cieľových skupín:

- finanční špecialisti

- špecialisti z iných oblastí, ktorí potrebujú zlepšiť ich finančnú angličtinu

Kurz je vhodný pre nasledujúce pozície:

- účtovníci

- bankári

- interní audítori

- finanční manažéri

- interná právna poradňa

Obsah seminára

Skutočný obsah a tempo školenia sa určuje podľa samotných účastníkov a jeho cieľom je zahrnúť:

• Čísla, trendy, pohyby trhu, štatistika

• Správa a riadenie spoločností

• Financie pre podnikanie, zdroje a použitie finančných prostriedkov

• Finančné výkazy, štruktúra a analýza

• Akcie a burza cenných papierov

• Dlhodobý dlhový trh - dlhopisy

• Štruktúry komerčného bankovníctva, služby, operácie, riziká

• Medzinárodné úverové zmluvy

• Insolventnosť

• Zabezpečovacie finančné riziko

• Fúzie a akvizície

• Rizikový kapitál

• Centrálne banky a národné hospodárstvo

• Banková únia

Lektori

zahraniční lektori so skúsenosťami z odbornej finančnej a bankovej angličtiny z International House

Garant

Mgr. Jana Patáková
  +421 915 952 827