Communication and Conflict Management

  • Cena kurzu
    276.36€
  • Najbližší termín
    27. - 28. 11. 2019
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Communication and Conflict Management

Ciele

Tento kurz poskytuje konfliktné školenie s cieľom vybaviť účastníkov zručnosťami, vedomosťami a sebavedomím, aby boli schopní účinne, potenciálne, asertívne a konštruktívne zvládnuť potenciálne negatívne situácie v oblasti výkonu na pracovisku. Cieľom tréningu v oblasti riadenia konfliktov je predstaviť praktické techniky a stratégie riešenia konfliktov, ktoré môžu manažéri a vedúci pracovníci efektívne využívať na zvládanie konfliktov na pracovisku. Mala by byť založená na predchádzajúcich školeniach, zručnostiach a znalostiach o efektívnom riadení výkonnosti.

Účastníci

Zručnosti v oblasti riadenia konfliktov môžu pomôcť pri riešení vnútorných konfliktov v organizácii, buď medzi jednotlivcami alebo oddeleniami. Kvalitné školenie v oblasti riadenia konfliktov umožňuje zamestnancom pozitívne sa zapájať do spolupráce s kolegami alebo skupinami, zvládať kontroverzné rozhovory, predkladať zložité správy, vyjadrovať konštruktívnu kritiku a odpovedať na negatívne komentáre.

Obsah seminára

Súčasné stratégie riešenia konfliktov na pracovisku (definovanie konfrontácie, súčasné stratégie riešenia konfliktov atď.); Štýl konfliktov (rozpoznávanie rôznych štýlov konfliktov, určovanie ich dopadu atď.); proces riadenia konfliktov (uznávanie príspevkov a možných stratégií riadenia konfliktov na zmenu výsledku); štýl vplyvu a asertivity; činnosti na riešenie konfliktov; akčné plánovanie a reflexia.

Lektori

Native Speaker

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

27. - 28. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Jana Patáková
  +421 915 952 827
 

Harmonogram

registrácia:                         8.45 h – 9.00 h

workshop:                          9.00 h – 15.00 h      

Cena

230.3 € bez DPH
276.36 € s DPH

Variabilný symbol

1924

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.