Effective Meetings

Effective Meetings

workshop, úroveň upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Ciele

Zlepšiť schopnosť pripraviť a riadiť pracovné stretnutie v angličtine resp. sa ho zúčastniť, ako aj podporiť celkový rozvoj schopnosti vyjadrovať sa efektívne a kultivovane v anglickom jazyku 

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, súčasťou pracovných povinností ktorých je príprava a prednes prezentácií. Požadovaná vstupná úroveň je upper-intermediate B2 až lower advanced C1 

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný. Obsah pokrýva nasledujúce témy:

  • Establishing the purpose of the meeting,
  • Setting the agenda,
  • Purpose of minutes, Rights and obligations of the minute-taker,
  • Supporting the minute-taker,
  • Managing the discussion,
  • Managing conflict, Building consensus,
  • Making decisions
  • Contributions: Preparation and delivery
  • Body language and gestures effectively,
  • Summing up, Closing a meeting

Lektori

native speaker 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143