Practical Legal English

  • Cena kurzu
    165.6€
  • Najbližší termín
    13. 03. 2020
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Practical Legal English

Ciele

Kľúčové jazykové zručnosti a komunikačné stratégie, na ktoré sa zameriate, zahŕňajú:
• Pochopenie a používanie špecifického právneho slovníka relevantného na svetovom komerčnom trhu.
• Písanie formálnych listov a komunikácia prostredníctvom e-mailu.
• Zjednodušenie zmluvných ustanovení - zvládnutie používania jednoduchej angličtiny.
• Pochopenie a vysvetlenie zložitej právnej dokumentácie.
• Písanie a hovorenie s gramatickou presnosťou.

Účastníci

Kurz je určený pre právnikov a podnikových poradcov pôsobiacich na medzinárodnej úrovni, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Obsah seminára

Všetky lekcie sú založené na právnom kontexte a rozširujú váš aktívny slovník špecifických právnych termínov. Kľúčové oblasti, na ktoré sa zameriavate počas celého kurzu, sú:
Prax v písaní činností - vrátane písania rád, vypracovanie konkrétnych klauzúl a zmlúv.
Hovoriť s klientmi - rozvíjať jasné a silné komunikačné schopnosti a ako zmeniť svoj "tón" a "zaregistrovať sa".
Riešenie problémov - pochopenie / analýza obchodných a zmluvných materiálov a príprava a doručenie ústnej prezentácie o konkrétnej obchodnej transakcii.
Možné okruhy tém sú napr.: The Practice of Law, Company Law, Contract Law (contract formation; contract remedies; assignment and third-party rights), Employment Law, Intellectual Property, Negotiable Instruments, Secured Transactions, Competition Law a i.

Lektori

Native Speaker

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

13. 03. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Jana Patáková
  +421 915 952 827
 

Harmonogram

registrácia:                         8.45 h – 9.00 h

workshop:                          9.00 h – 15.00 h              

Cena

138 € bez DPH
165.6 € s DPH

Variabilný symbol

2010

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.