Public Speaking

Public Speaking

seminár, úroveň upper-intermediate B2 až advanced C1

Ciele

Umožniť účastníkom zlepšiť úroveň ich formálneho ústneho prejavu s dôrazom na schopnosť vyjadrovať sa jasne, efektívne a profesionálne v bežných pracovných situáciach. 

Účastníci

Požadovaná vstupná úroveň je upper-intermediate B2 až lower advanced C1 

Obsah seminára

Preparing Your Speech (types of speeches;, identifying the speaking goal; speech structure; organizing your speech clearly, effectively and professionally; good speech attributes, introductions, transitions and conclusions, speech impactors, useful vocabulary and phrases), Speech Delivery (how to persuade your audience, dealing with your audience) 

Lektori

native speaker

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143