Ako riadiť ľudí online

  • Cena kurzu
    223.2€
  • Najbližší termín
    17. 04. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Ako riadiť ľudí online

Ciele

Cieľom poldňového online stretnutia je dozvedieť sa viac o riadení tímu online / na diaľku tak, aby náš tím neznížil svoju efektivitu a prijal home office pozitívne.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Workshop je určený pre manažérov tímov, ktorí by radi získali základný prehľad v odlišnostiach práce                                 na diaľku / formou home office a naučili sa efektívne pracovať s tímom v tejto relatívne novej situácii. Max. počet účastníkov je 8.

Obsah seminára

Na online podujatí sa budeme venovať:
► špecifikám práce z domu ako možnej záťažovej situácii pre manažéra,
► pozitívam a negatívam práce formou home office,
► manažérskej komunikácii počas vedenia ľudí na home office,
► spomenieme si päť odporúčaní na efektívne riadenie tímu na diaľku,
► vzdialenému vedeniu tímu s ohľadom na rozdiely generácií XYZ,
► tipom ako efektívne na meetingy a porady na diaľku.

Lektori

Mgr. Katarína Mocová je absolventka UKF v Nitre, od r. 2000 sa venuje oblasti ľudských zdrojov. Od r. 2003 pracuje ako CEO spoločnosti TOP CONSULT GROUP, s.r.o., ktorá sa zameriava na výber, vzdelávanie a poradenstvo zamestnancov v oblasti stredného, vyššieho a TOP manažmentu. Ukončila vzdelávanie na Business Coaching College a obdržala titul Business Coaching Trained Coach (BCTC).

Dĺžka trvania

1/2 dňa v čase od 9.00 -13.00 hod. online cez MS Teams 

Aktuálne termíny

17. 04. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 -13.00 hod. online cez MS Teams 

Cena

186 € bez DPH
223.2 € s DPH

Variabilný symbol

2508

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.