Kreatívny líder

Kreatívny líder

Momentálne nie sú žiadne aktuálne termíny pre daný kurz. 

Školenie je možné si objednať na mieru. 

Ciele

Po absolvovaní kurzu budú účastníčky/účastníci vidieť svoj tvorivý potenciál s dôrazom na kreatívne vedenie. Ukazujeme, že tvorivá atmosféra napomáha tímu vo flexibilite a efektívnom riešení problémov. Líder/líderka získajú vhľady do práce s kreatívnym myslením u seba a druhých. Získajú tipy aké techniky, postupy potrebujú svojmu tímu ponúknuť a ako vytvárať prostredie, kde kreativita rastie. Interaktívny tréning poukazuje na kľúčovú kompetenciu "Kreatívne myslenie" a možnosti jej využitia vo vedení svojho tímu ale aj seba samého.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 12. 

Obsah seminára

Hlavný obsah kurzu bude vyskladaný z nižšie uvedených tém vzhľadom na dotazníkom identifikované potreby a očakávania účastníkov:
Kreatívny postoj
Kreatívne zručnosti
Kreatívny proces
Kreatívne prostredie

Ďalej sa na kurze budeme venovať témam:
Budovanie kreatívnej sebadôvery.
► Ako pracovať s postojom v kreatívnom myslení.
► Ako vytvárať prostredie pre kreatívne myslenie.
► Ako facilitovať kreatívny proces.

Rozvoj kreatívneho myslenia
► Počas kurzu budú realizované rôzne cvičenia a aktivity, ktoré sa zameriavajú na rozvoj jednotlivých vlastností kreativity ako sú flexibilita, fluencia, originalita, senzibilita a dajú sa využiť v pracovnom prostredí, najmä pri poradách.

Lektori

Alexandra K.