Osobnostná typológia DiSC

  • Cena kurzu
    390€
  • Najbližší termín
    20. 11. 2019
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Osobnostná typológia DiSC

Nie je žiadne tajomstvo, že tí najúspešnejší ľudia robia to, čo ich baví a využívajú svoje silné stránky a talenty. Keď chceme odomknúť ľudský potenciál, mali by sme poznať silné a slabé stránky seba aj iných a stavať na nich. DiSC osobnostná typológia poskytuje detailnú analýzu silných a slabých stránok a odporúčaní, ako zvýšiť osobnú aj tímovú efektivitu. Viete, čo vám ide prirodzene dobre? Typológia DiSC vám to pomôže odhaliť.

Ciele

•  spoznať lepšie samých seba, zvýšiť svoju osobnú efektivitu a potenciál,

•  zefektívniť komunikáciu a spoluprácu s ostatnými,

•  zlepšiť fungovanie, výkonnosť a motiváciu celého tímu.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom vyššieho a stredného manažmentu, tím lídrom a všetkým, ktorí chcú na sebe pracovať a dosahovať lepšie osobné i pracovné výsledky.

Obsah seminára

•   Čo je DiSC a ako ho využiť na zvýšenie potenciálu ľudí.

•   Základné osobnostné typy ľudí podľa metodológie DiSC.

•   Aká odomknúť potenciál a zvýšiť angažovanosť pre každý typ.

•   Analýza vlastných silných a slabých stránok.

•   Ako komunikovať s jednotlivými typmi ľudí.

•   Ako odhadnúť osobnostný typ iných.

•   Ako zlepšiť fungovanie tímu.

 

Každý účastník bude mať vypracovaný svoj osobný profil pred seminárom, analýzu silných a slabých stránok a odporúčaní (23 strán).

Účastníci pochopia princíp osobnostnej profilácie a svoje silné a slabé stránky. Naučia sa s nimi pracovať na dennej báze na zvýšenie svojho osobného potenciálu, motivácie a zlepšenie výkonnosti.

Účastníci sa naučia základy ako rozpoznať profily iných ľudí, zlepšiť komunikáciu, porozumenie, spoluprácu a celkové fungovanie tímu.

Lektori

Ing. JAROSLAVA VACULČIAKOVÁ, PhD.certifikovaná trénerka a konzultantka s 15 ročnou praxou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou metodológie DISC. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešnej Trend konferencie od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

20. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 h.

seminár: 9.00 - 16.00 h.

Cena

325 € bez DPH
390 € s DPH

Variabilný symbol

1907

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.