Osobnostná typológia DiSC v manažérskej praxi

 • Cena kurzu
  300€
 • Najbližší termín
  09. - 13. 11. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Osobnostná typológia DiSC v manažérskej praxi

Ciele

Účastníci získajú informácie a porozumejú jednotlivým osobnostným profilom ľudí v súlade s osobnostnou metodológiou DiSC. Účastníci na školení:

 • zistia, aký sú osobnostný typ
 • získajú podrobnú analýzu svojich silných a slabých stránok a tipy, ako zvýšiť svoju efektivitu
 • lepšie porozumejú ostatným osobnostným typom, napr.  klientom, kolegom, nadriadeným či podriadeným.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných inštitúcií, ktorí pôsobia v manažérskej pozícii alebo komunikujú s klientami.

Obsah seminára

1. DEŇ: 9.11.2020 (pondelok) v čase 10.00 – 11.30 hod.
Úvod do metodológie DiSC a predstavenie 4 základných osobnostných typov
(skúška techniky + identifikácia potrieb + on-line živý vstup cca 1,5 hodiny)
Osobnostný dotazník
Po ukončení živého vstupu budú účastníkom zaslané prístupové kódy na vyplnenie dotazníkov. Dotazníky je potrebné vyplniť do 11.11.2020. Obratom po vyplnení dotazníka získajú účastníci vyhodnotenie a analýzu svojich silných a slabých stránok.

2. DEŇ: 10.11.2020 (utorok)
Zaslanie e-mailom úlohy č.1 a priestor pre jej vypracovanie.
3. DEŇ: 11.11.2020 (streda)
Zaslanie e-mailom úlohy č.2 a priestor pre jej vypracovanie.
4. DEŇ: 12.11.2020 (štvrtok)
Zaslanie e-mailom úlohy č.3 a priestor pre jej vypracovanie.
5. DEŇ: 13.11.2020 (piatok) v čase 10.00 – 11.30 hod.
Rozširujúci popis metodológie DiSC a vysvetlenie 4 základných osobnostných typov
(on-line živý vstup + identifikácia silných a slabých stránok + interpretácia výsledných profilov)
Rozširujúce materiály
(zaslanie materiálov + zdrojov na ďalšie štúdium)
Spätná väzba vo forme on-line dotazníka

Lektori

Ing. JAROSLAVA VACULČIAKOVÁ, PhD. 

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

09. - 13. 11. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

1. DEŇ: 9.11.2020 (pondelok) v čase 9.00 – 10.30 hod. on-line živý vstup

2. DEŇ: 10.11.2020 (utorok) zaslanie e-mailom úlohy č.1 a priestor pre jej vypracovanie.

3. DEŇ: 11.11.2020 (streda) zaslanie e-mailom úlohy č.2 a priestor pre jej vypracovanie.

4. DEŇ: 12.11.2020 (štvrtok) zaslanie e-mailom úlohy č.3 a priestor pre jej vypracovanie.

5. DEŇ: 13.11.2020 (piatok) v čase 9.00 – 10.30 hod. on-line živý vstup

|Technická realizácia|                             

E-seminár realizovaný cez MS Teams. 

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

2119

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.