Osobnostná typológia MBTI a možnosti jej využitia v praxi manažérov

 • Cena kurzu
  240€
 • Najbližší termín
  11. 04. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Osobnostná typológia MBTI a možnosti jej využitia v praxi manažérov

Zážitkový workshop zameraný na odhalenie schopnosti „vidieť“ do druhých a dokázať s nimi podľa toho komunikovať. Existujú postupy, ktoré nám pomáhajú odhaľovať, ako sa bude človek v istých situáciách správať. Tieto postupy predstavuje nástroj MBTI - osobnostná typológia.

Ciele

Cieľom workshopu  je naučiť účastníkov vnímať odlišnosti medzi ľuďmi ako možnosť správne manažovať a delegovať pracovné úlohy. Tým si vylepšiť profesionálnu komunikáciu vo svojej pracovnej pozícií, možnosť spoznať lepšie svojich spolupracovníkov, ale aj ostatných.  Seminár naučí účastníkov vnímať odlišnosti medzi ľuďmi a otvoriť im neobmedzený priestor pre sebarealizáciu a sebazdokonaľovanie.

Účastníci

Zamestnanci v pozícií manažér, podnikateľ, obchodník, vedúci pracovník, líder a právnik vo finančných inštitúciách. Ako aj ostatní, ktorí majú záujem  využívať odlišnosti medzi ľuďmi ako nástroj manažovania pracovných povinností.  Max. počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

 • MBTI osobnostná typológia  ako nástroj v práci manažéra
 • Odhaľovanie správania ľudí v istých situáciách – buďte o krok dopredu, pred vašimi zamestnancami
 • Kľúčové charakteristiky správania
 • Pozitívne chápanie a ako nová príležitosť využiť rôzne typy osobností na rôzne špecifické úlohy
 • Osobnostná typológia ako nástroj sebapoznania a spoznania ľudí v tíme uľahčujúci rozhodnutia a voľby

 

Účastníci sa môžu zaradiť do osobnostných typov na základe certifikovaného testu MBTI dimenzií, čo im umožní získať:

 

 • Prehľad silných a slabých stránok,  a ako ich podporovať alebo obmedziť.
 • Znalosti o svojej energii  a kontrole nad jej hladinou – ako ju dodať a zistiť, kde odteká.
 • Spôsoby ako komunikovať a zadávať prácu sebe ale aj ostatným na základe osobnostnej typológie  v zmysle osobnostného rozvoja.
 • Zistenia na aký typ práce sa najviac hodia.
 • Pochopenie prečo sú niektoré vzťahy nefunkčné.
 • Uvedomenie, že rozvíjať u druhých ich najsilnejšie stránky a podporovať ich, prinesie prínos celej pracovnej skupine/tímu.
 • Posilnenie svojej emočnej inteligencie a sociálnych spôsobilostí.

 

Workshop prebieha intrekatívnym sprostredkovaním teoretických východísk spolu s praktickým nácvikom, riadenou diskusiou, autodiagnostikou a koučovaním.

Lektori

skúsený life kouč s viac ako 5 ročnou praxou

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

11. 04. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop: 9.00 -16.00 hod.

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1823

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.